arabanaki View my profile

สิ่งที่พอทำได้
มีคุณลักษณะใดบ้างที่่ลูกค้าในกลุ่มที่สำคัญที่สุดจะกล่าวถึง หากคุณให้พวกเขาเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ : "หากเพียงแต่คุณสามารถกำจัด ... จากสินค้าหรือบริการของคุณ ฉันก็จะซื้อ (หรือจ่าย) มากกว่าเดิมเยอะ ?
  • คุณสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่พอทำได้ โดยใช้วิธีที่คู่แข่งของคุณไม่สามารถทำได้หรือไม่ ? อย่างไร ?
  • คุณประสบกับคำวิจารณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะใดหรือไม่ ?
  • ลูกค้าเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกล่าวของสินค้าหรือบริการที่ด้อยกว่าคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน ?

สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ

  • มีคุณลักษณะใดที่ผู้ที่ได้ติดต่อกับลูกค้าได้ยินพวกเขาวิจารณ์อย่างมาก ? มันเป็นสิ่งที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายมี หรือคุณเป็นรายเดียวที่มี ?
  • คุณลักษณะดังกล่าวกำลังเป็นสาเหตุที่ลูกค้าอ้างถึงมากขึ้นหรือไม่ ในการที่พวกเขานำของมาคืนหรือเลิกใช้บริการ ?
  • มีคู่แข่งรายใดหรือไม่ที่อ้างว่าสินค้า หรือบริการของพวกเขาดีกว่า หากพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าว ?

Comment

Comment:

Tweet

การทำวิจัยทางการตลาดเพิ่มเติมจะทำให้เรารู้ว่าจะให้บริการอย่างไร ลูกค้าจะพอใจครับ

#2 By arabanaki on 2012-05-09 21:45

การทำให้ลูกค้าพอใจนี่มันยากโฮกเลยนะครับsad smile

Recommend