arabanaki View my profile

  • สิ่งเชื่อมโยงต่างๆ ในห่วงโซ่ปัจจุบันสามารถขจัดทิ้งหรือควบรวมเข้าด้วยกันหรือไม่ ?
  • คุณสามารถทดแทนสิ่งเชื่อมโยงชุดเดิมทั้งชุดด้วยสิ่งเชื่อมโยงชุดใหม่ได้หรือไม่ ?
  • คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์เดิมโดยใช้ห่วงโซ่การบริโภคใหม่ได้หรือไม่ ?
  • คุณสามารถสลับสับเปลี่ยนสิ่งเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้หรือไม่ ?
  • หากบางส่วนของห่วงโซ่เป็นภาระ คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีอื่นได้หรือไม่ ?
  • คุณสามารถที่จะหาทางแก้ปัญหาแบบสมบูรณ์ เพื่อทดแทน

Comment

Comment:

Tweet

เหมือนการหัดเขียนตัวอักษรครับ แรกๆ ก็ยาก ทำบ่อยๆ ก็ง่ายเองครับ

#2 By arabanaki on 2012-05-01 21:56

การค้าขายเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับนี่sad smile

Recommend